Związkowcy apelują do władz

 Rozmowy :: Fot: Magda Pater

Przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” odwiedzili biuro posła Pawła Szefernakera w Koszalinie. Chcieli wręczyć mu pismo ws. stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia 2018 r. o sytuacji społeczno-gospodarczej i stanie dialogu w Polsce.
Związkowcy chcieli porozmawiać o postulatach NSZZ „Solidarność” dotyczących łamania praw pracowników. W przygotowanym piśmie wzywają rząd do podwyższenia wynagrodzeń osób zatrudnionych w sferze finansów publicznych, aby ich pensje wzrosły proporcjonalnie do przewidzianych na ten rok wynagrodzeń służb mundurowych, pielęgniarek i lekarzy rezydentów. – Kolejny raz mamy do czynienia z dyskryminacją pewnych grup społecznych, bo rząd przeznacza coraz większe nakłady finansowe dla niektórych grup urzędników lub funkcjonariuszy – napisał w piśmie do rządzących Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Odbywa się to, niestety, kosztem pozostałych.
Związkowcy apelują też o wstrzymanie zmian w przepisach podatkowych, które są ustanawiane bez konsultacji społecznych. Działacze NSZZ „Solidarność” domagają się poza tym unowocześnienia systemu ubezpieczeń społecznych, aby pracownicy z odpowiednim stażem składkowym mogli przechodzić na emeryturę bez względu na wiek. Według związkowców niepokój Polaków budzi niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Nie do zaakceptowania jest dla nich dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie „Solidarności” zarzucają rządzącym pomijanie związków zawodowych w konsultacjach dotyczących ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych.
– Postulaty, kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu nie znajdują, niestety, właściwego rozpatrzenia – uważa Piotr Duda.
Z powodu nieobecności posła Pawła Szefernakera, Wiesław Królikowski, przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, zostawił pismo z postulatami w jego biurze.

(ejm)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Start