Segregować trzeba się nauczyć

 Kontenery :: Fot: Magda Pater

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w sposobie sortowania odpadków. Stało się to za sprawą obowiązywania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wymaga od nas dokładnego segregowania śmieci, w tym odpadów bio.

Jak mówi Agnieszka Lipska, zastępca kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Koszalinie, przy obecnych przepisach każdy z nas, kto zadeklaruje segregację, powinien w domu mieć pięć pojemników: żółty – na tworzywa sztuczne i metale opakowaniowe, niebieski – na papier, zielony – na szkło opakowaniowe, brązowy – na odpady bio oraz ostatni – na zmieszane.

 

Gdzie co?

 

 

Do żółtego kontenera zaniesiemy: zgniecione plastikowe butelki (bez nakrętek), nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno na akcję charytatywną), kartony po soku, mleku, plastikowe pojemniki (po jogurtach, napojach) oraz reklamówki, worki i torby, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, drobne elementy z tworzyw sztucznych i metalowe, styropianowe i metalowe opakowania. Nie należy natomiast umieszczać w nim: części samochodowych, sprzętu AGD, plastikowych pojemników i butelek po olejach, pojemników i puszek po farbach, zużytych akumulatorów, baterii, opakowań po lekach oraz zużytych artykułów medycznych.
W zielonym zostawimy szklane butelki po napojach, słoiki bez zawartości, szklane opakowania po kosmetykach. Nie wolno wyrzucić do takiego pojemnika: ceramiki i porcelany, szkła żaroodpornego i stołowego, witraży, szkła okiennego i lustra, butelek i słoików z zawartością, żarówek, szyb i reflektorów samochodowych.
Do odpadów zielonych zaliczymy: trawę, liście, drobne gałązki, resztki roślin, korę drzew. Nie wrzucajmy: darni, ziemi, płyt wiórowych i pilśniowych, drewna impregnowanego, kamieni.
Do niebieskiego trafią: czasopisma i gazety, papierowe kartony i opakowania, ulotki, katalogi, prospekty, worki papierowe, kartoniki po lekach, zeszyty oraz książki. Nie zanośmy natomiast tłustego i zabrudzonego papieru (po maśle), worków po cemencie, tapet, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych, papieru powleczonego folią i polakierowanego, wytłoczek po jajkach.
Nowością, jaka się pojawiła od początku tego roku, są odpady bio, które należy wkładać do brązowego worka/pojemnika. Będą to: resztki żywności pochodzenia roślinnego, fusy po herbacie i kawie, obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, owoce z kompotów, przeterminowana warzywna/owocowa zawartość słoików, stare pieczywo, zatłuszczony papier, mokre ręczniki papierowe i chusteczki. Nie wolno tam umieszczać: ziemi, resztek wędlin, mięsa, ryb, odchodów i kości zwierząt, odpadów płynnych oraz w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Pamiętajmy, aby odpady bio wrzucać do worków lub pojemników luzem lub w papierowych opakowaniach.
Do odpadów zmieszanych zaliczymy wszystko to, co pozostało po segregacji (resztki żywności pochodzenia zwierzęcego), szkło stołowe, potłuczona porcelana, resztki z ryb, mięsa, wędlin, odchody i kości zwierząt, artykuły higieniczne (np. pampersy, podpaski). Nie wrzucajmy tam odpadów budowlanych, zielonych i szkła oraz tych niebezpiecznych (farb, leków, baterii), a także zbieranych selektywnie.

Terminowy wywóz

Czy na każdym osiedlu znajdziemy pojemniki przeznaczone na odpady bio? Pojawiają się głosy czytelników, że tak nie jest. – Pojemniki na bio są, jednak mamy sygnały, że naklejki z nich są zrywane przez osoby, które nie chcą segregować tej frakcji. Również zdarzyły się dwa przypadki kradzieży takich pojemników – mówi Agnieszka Lipska. – Jest także grupa odpadów, która nie może znaleźć się w żadnym z tych pojemników. Można je nieodpłatnie oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – dodaje.
– Odpady z zabudowy jednorodzinnej wywożone są raz w tygodniu. W zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne co najmniej raz na tydzień, selektywne również, szkło przynajmniej raz na dwa tygodnie. Odpady bio raz w tygodniu. Harmonogram wywozu odpadów można znaleźć pod adresem: http://pgkkoszalin.pl/ pgkstrona/dla–mieszkancow/ harmonogram–wywozu–odpadow/ – mówi Agnieszka Lipska.
– Odpady wielkogabarytowe w zabudowie wielorodzinnej zabierane są dwa razy w miesiącu spod osłony danej wspólnoty, w jednorodzinnej cztery razy do roku. Osobiście można takie odpady przywieźć do PSZOK od poniedziałku do soboty. Punkty otwarte są w okresie od listopada do lutego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16; od marca do października: od poniedziałku do piątek w godzinach 10-18 oraz w soboty 8-15. Jeden punkt znajdziemy przy ul. Komunalnej 5, drugi przy ul. Władysława IV 137 – dodaje.

Uczmy się segregować

– Nauka segregacji odpadów trwa w Koszalinie od wielu lat. Niestety, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej widoczny jest problem z jakością segregacji, bo nadal odbierana jest ogromna masa odpadów zmieszanych. Dla porównania w 2018 r. odebraliśmy ponad 24.000 ton odpadów komunalnych zmieszanych i niecałe 5.000 ton odpadów opakowaniowych (papier, tworzywa sztuczne i szkło). Taka tendencja jest niepokojąca, gdyż każda gmina zobowiązana jest do osiągania poziomów odzysku. Jeśli nie będziemy ich osiągać, grożą nam surowe kary finansowe. A poziomy rosną z 30% w 2018 r. do 40% w 2019 r. i 50% w 2020 r. Na dzień dzisiejszy poziomy odzysku surowców wymagane do osiągnięcia w tym i kolejnym roku są nierealne – stwierdza Agnieszka Lipska.
– Kolejnym problemem jest brak odpowiedniej kultury segregacji. Do szkła wrzucane są całe słoiki z ich zawartością, kartony nie są składane lub umieszczane w jednym pojemniku wraz ze styropianem, opakowanie z bombonierki w pojemniku na makulaturę lub tworzywa, a w tym przypadku mamy dwie różne frakcje. Wg przeprowadzonych badań morfologii odpadów, w odpadach zmieszanych komunalnych mamy aż 25% plastiku, co pokazuje, jak źle są segregowane odpady – dodaje. – Apelujemy zatem do mieszkańców o dokładniejszą segregację odpadów, korzystanie z udostępnionych pojemników i worków.

Anna Jakubowska

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Start