START PROJEKTU

Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o., wydawca Tygodnika Koszalińskiego MIASTO, rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Fundusze Europejskie – dla mnie i sąsiada!” TKK zdobyła dotację w konkursie Ministerstwa Rozwoju na promocję FE w prasie lokalnej.

W ramach projektu powstanie 12 artykułów. Każdy z nich będzie promował Fundusze Europejskie w różnych obszarach. Czytelnicy znajdą informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania np. na prowadzenie badań naukowych, ochronę środowiska, innowacje, cyfryzację, aktywizację zawodową i szkolenia. Dowiedzą się jak FE wspierają przedsiębiorców, absolwentów, osoby niepełnosprawne i bezrobotne.

Artykuły ukazywać się będą co tydzień, począwszy od 30 września do 16 grudnia na łamach tygodnika MIASTO, w zakładce internetowej www.miasto.koszalin.pl, a także w lokalnych wydawnictwach na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj. Gazecie Kołobrzeskiej, Obserwatorze Lokalnym, Temacie Szczecineckim i portalu internetowym www.infoludek.pl. W zakładce internetowej projektu będą pojawiały się także informacje o aktualnych naborach konkursowych. Aktywne logotypy instytucji udzielających dofinansowania (w stopce zakładki) pozwalają na dostęp do stron internetowych stanowiących bazę materiałów informacyjnych i wyszukiwarki dotacji.

Autorką ilustracji do baneru promocyjnego projektu i wszystkich artykułów jest Agata Jakuszko-Sobocka.