Miasto - Tygodnik Koszaliński

Chcą legalizacji związków jednopłciowych

Partia .Nowoczesna przygotowała projekt ustawy o związkach partnerskich. Jej działacze przyznają, że jednym z celów jest legalizacja związków homoseksualnych.

Partia przedstawia wyniki raportu, według którego w takich związkach w Polsce żyje milion dorosłych, wychowując minimum 50 tysięcy dzieci.
Związek partnerski miałby być zawarty przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przez dwie pełnoletnie osoby o dowolnej płci, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku kobiety i mężczyzny żadne z nich nie mogłoby pozostawać w związkach małżeńskich z innymi osobami, a w przypadku pary homoseksualnej – w innych związkach partnerskich. Partnerzy zobowiązywaliby się do pozostawania we wspólnym pożyciu, obejmującym prowadzenie gospodarstwa domowego. Deklarowaliby także wzajemny szacunek i wsparcie. Mieliby równy podział praw i obowiązków. Mogliby ustanowić między sobą wspólnotę majątkową i nosić wspólne nazwisko. Zakończenie takiego związku następowałoby z chwilą zawarcia małżeństwa przez partnerów, śmierci jednej z osób, złożenia zgodnych oświadczeń woli obu osób w tej sprawie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Stałoby się to także po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwiązaniu związku w wyniku powództwa o jego nieistnieniu lub po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwiązaniu związku przez właściwy sąd.
(ejm)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Chcą legalizacji związków jednopłciowych