Miasto - Tygodnik Koszaliński

Politechnika w rankingach

Rankingi najlepszych szkół wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, opublikowały tygodnik „Wprost”, i dziennik „Rzeczpospolita” wraz z miesięcznikiem „Perspektywy”. Politechnika Koszalińska znalazła się w obu spisach.

Największa uczelnia techniczna na Pomorzu w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” zajęła 64. miejsce na 88 możliwych. Spadła o dwa oczka w porównaniu z zeszłym rokiem. „Wprost” umieścił politechnikę na miejscu 17., razem Akademią Teatralną im. Zelwerowicza w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Schillera w Łodzi.

W rankingu uczelni publicznych tygodnik umieścił łącznie 54 uczelnie na 34 miejscach. W tym rankingu, ułożonym według innych kryteriów, niż lista „Perspektyw”, są także uczelnie, które w rankingu nie startowały. Do nich należy także Politechnika Koszalińska.– Staramy się, by nasz ranking był inny od pozostałych pojawiających się na rynku- napisał Rafał Pisera. – Skupiliśmy się na dostępności kadry dla studentów, jej jakości, a także na otwartości uczelni na otoczenie i aktywności uczelnianego biura karier.

Kapituła rankingu w „Perspektywach” i „Rzeczpospolitej”, które przewodniczy prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, brała pod uwagę prestiż uczelni, czyli jej ocenę przez pracodawców, kadrę akademicką, najlepszych absolwentów szkół średnich. Liczyło się także uznanie na arenie międzynarodowej, własne patenty i licencje, potencjał naukowy, pieniądze pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł na badania, rozwój naukowy kadry, warunki studiowania i to, czy na danej uczelni kształcą się osoby z zagranicy.  W rankingu uczelni technicznych PK zajęła 19. miejsce na 23 możliwe.

Prof. Tomasza Krzyżyńskiego, rektora Politechniki Koszalińskiej, najbardziej cieszy wysoka ocena wystawiona uczelni przez pracodawców.

– Ich zdanie jest dla nas bardzo ważne, szczególnie w kontekście tego, że dużo się teraz mówi o kształceniu pod potrzeby rynku pracy i uwzględnianiu postulatów firm poszukujących dobrze przygotowanych absolwentów – przyznaje rektor. – Ocena wystawiona przez przedsiębiorców jest obiektywna, bo została wystawiona na podstawie niezależnych opinii zebranych przez centrum marketingowe.

Uczelnia przygotowuje się aktualnie do wdrożenia na wszystkich kierunkach studiów Krajowych Ram Kwalifikacji, systemu kładącego nacisk na efekty kształcenia i uzyskiwanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Uznanie znalazło zaplecze innowacyjne Politechniki Koszalińskiej.

Zdaniem władz politechniki, rezultaty przynosi polityka inwestycyjna uczelni zakładająca rozbudowę kampusu przy ul. Śniadeckich i wyposażenie obiektów dydaktycznych w nowoczesną aparaturę.

– Naszą mocną stroną jest, co wykazał również tegoroczny ranking, potencjał naukowy uczelni, mierzony liczbą pracowników o wysokich kwalifikacjach i posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego- dodaje prof. Tomasz Krzyżyński. –Takich uprawnień  mamy już dziesięć. W ostatnich latach położyliśmy nacisk na rozwój kadry własnej, zdobywanie przez nauczycieli akademickich stopni i tytułów naukowych.

To procentuje zarówno w rankingu, jak i w bieżącym funkcjonowaniu uczelni. Ranking „Perspektyw”pokazał też to, co powinniśmy poprawić. Zbyt mało naszych studentów wyjeżdża na studia zagraniczne, choć są duże możliwości studiowania w innych krajach. Powinniśmy poza tym pracować bardziej efektywnie nad wdrażaniem nowych technologii, bo mamy dobrze przygotowaną do tego kadrę.

(ejm)

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Oglądasz teraz: Politechnika w rankingach