Miasto - Tygodnik Koszaliński

Znamy nowego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. Dziwny Konkurs?

Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora MOPS w Koszalinie, przedstawiając główne zadania, wymogi konieczne i wymogi pożądane dla kandydatów ubiegających się o te stanowisko.

Wszystko to było umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UM w Koszalinie. Termin składania dokumentów kandydatów upłyną w dniu 24 kwietnia i wraz z tym dniem usunięto ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ze strony internetowej i tablicy ogłoszeń UM.

Dachował peugeot (film)

 Wypadek pod Boninem :: Fot. Mariusz Czajkowski

W środę krótko przed godziną 18 na drodze krajowej nr 11 doszło do wypadku.

Dokładnie na wysokości Bonina kierujący peugeotem stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku tego dachował. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Seniorze, zostań wolontariuszem

Z okazji obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  organizuje szkolenia dla seniorów pt. „Jak zostać wolontariuszem?”.

Szkolenia odbędą się 16 maja, 20 czerwca i 19września, w godz. 10 – 13,  w świetlicy Klubu Integracji Społecznej przy ul. Morskiej 43. Obejmują one definicję wolontariatu, cele i formy aktywności wolontarystycznej, prawa, obowiązki i kodeks etyczny wolontariusza oraz prawne aspekty wolontariatu.

Rzesze poszkodowanych w Łazach

 Rzesze poszkodowanych w Łazach :: Fot. Organizator

Wybuch gazu w hotelu, odbicie zakładników porwanych przez terrorystów i  poszukiwania osób zaginionych w lesie miały miejsce między Unieściem a Łazami.

W akcji uczestniczyło około 50 ratowników z pięciu grup ochotniczych. Spokojnie to były tylko ćwiczenia.

Bycie wandalem nie opłaca się wcale

Koszalińscy policjanci rozpoczęli autorską kampanię profilaktyczną pod hasłem „Bycie wandalem nie opłaca się wcale!”.

Celem projektu jest realizacja dwóch podstawowych założeń. Pierwsze z nich opiera się na zwalczaniu przestępstw określonych w artykule 288 kodeksu karnego, który dotyczy niszczenia cudzego mienia.

Szkolili kierowców

 Szkolenia kierowców :: Fot. KMP Koszalin

Policjanci wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Uzależnień spotkali się na szkoleniu z kierowcami zatrudnionymi w Miejskim Zakładzie Komunikacji i  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

W pierwszej części spotkanie poświęcone było ogólnie uzależnieniom. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Uzależnień Małgorzata Borek omówiła to zagadnienie w aspekcie zdrowotnym i społecznym.

Miliony na służbę zdrowia

 Szpital otrzymał dotację na wyposażenie sterylizatorni :: Fot. Mariusz Czajkowski

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał kolejne dotacje dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia. Ponad połowę kwoty trafi na konto koszalińskich szpitali.

3 mln zł trafi do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika na wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. W każdej lecznicy o charakterze zabiegowym Centralna Sterylizatornia jest miejscem o szczególnym znaczeniu.

Amazonki zapraszają na Morską

Stowarzyszenie Koszaliński Klub Amazonka zaprasza panie wraz z przyjaciółmi na spotkanie, którego gościem będzie Irena Kuncewicz, poetka i pisarka, malarka i rzeźbiarka.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 15 maja, o godz. 17 w siedzibie klubu przy ul. Morskiej 9.

Ćwiczyli przed EURO 2012

 Ćwiczą przed Euro :: Fot. KMP Koszalin

Ćwiczenia całej V Kompanii NPP odbywają się co najmniej raz w roku, by szkolić policjantów z zakresu zabezpieczenia imprez masowych oraz działania w pododdziałach zwartych.

Każdy z plutonów na co dzień prowadzi szkolenia w swoich jednostkach. W wyznaczonych terminach policjanci zbierają się w jednym miejscu, aby symulację wydarzeń rozegrać mogła cała kompania. Dzięki temu można wypracować jednolitą taktykę działania w przypadku naruszenia porządku w trakcie imprezy masowej.

Strona 1401 z 1408

Oglądasz teraz: Start