• Kategoria: News
  • Odsłony: 104

Leczą nie tylko żołnierzy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej powstała w 1981 r., chociaż od lat żołnierze różnych jednostek tworzyli wraz ze swymi rodzinami dużą społeczność powojennego Koszalina.

Na początku lat 80. ub. wieku stacjonowały w naszym mieście jednostki 8. Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bartosza Głowackiego, m.in. 8. Batalion Zaopatrzenia, 83. Pułk Przeciwlotniczy, 13. Batalion Łączności i 64. Kompania Chemiczna. Działały też m.in. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (obecnie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych), Koszaliński Pułk Obrony Terytorialnej, 12.Batalion Rozpoznania Elektronicznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Wojskowa Prokuratura Garnizonowa.

Początkowo WSPL działała w bardzo trudnych warunkach: w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bema 16, a potem przy ul. Bema 10. Lekarze zakładali gipsy w łazienkach. W przychodni działały wówczas gabinety: internistyczny, ginekologiczny, stomatologiczny, laryngologiczny i pediatryczny. Pierwszym kierownikiem Przychodni dla Pracowników Wojska był ppłk Ryszard Furmanek. W 1983 r. zaczęła działalność apteka.
Już w 1986 r., gdy szefem przychodni został mjr lek. Ryszard Szwedkowicz, pojawił się plan przeniesienia placówki do większego lokalu. Od kierownictwa wojskowego dostał budynek z 1914 r., który powstał jako siedziba koszar. W 1987 r. kierownikiem przychodni został mjr lek. Marek Rusiecki i to na jego barkach spoczął ciężar remontu, który zaczął się w 1988 r. Jego główny etap trwał do 1995 r., ale ostateczna przeprowadzka nastąpiła rok później, kiedy kierownictwo przychodni objął ppłk lek. Marek Szuba. Od 1999 r., po reformie ubezpieczeń zdrowotnych, placówka stała się ogólnodostępna, zyskując status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W maju 2001 r. jej dyrektorem został lek. Marek Rusiecki. Od tamtej pory przychodnia zaczyna dynamiczny rozwój dzięki poprawie sytuacji finansowej. Placówka dostała fundusze z Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje przekazał także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2010 r. przychodnia dostała Certyfikat ISO 9001, świadczący o wysokim poziomie jej usług.

Sala Pamiątek i dąb Eskulap
W 2018 r., z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nowy dyrektor przychodni przy ul. Zwycięstwa 204 a, Andrzej Hamerla, zorganizował I Koszaliński Dzień Wojskowej Służby Zdrowia. Była to bowiem także setna rocznica odrodzenia wojskowej służby zdrowia. Dla jej uczczenia 27.10 2018 r. na terenie przychodni został posadzony dąb o nazwie Eskulap.
Rok później, w listopadzie, przychodnia zorganizowała konferencję popularno-naukową o tradycjach wojskowej służby zdrowia w Koszalinie i o historii budynku, w którym mieści się przychodnia. Konferencji towarzyszyło otwarcie Sali Pamiątek Wojskowej Służby Zdrowia i Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Można w niej obejrzeć narzędzia i aparaty, z których wiele służyło do badań i zabiegów jeszcze kilkanaście lat temu. Są tam m.in. strzykawki, młoteczki neurologiczne, ultrasonograf do badania tętna dziecka, szyny metalowe, ale także mundur lekarza polowego czy apteczka polowa.

Wielu specjalistów w jednym miejscu
Obecnie w przychodni pracują 102 osoby, z czego 75 jest związanych bezpośrednio z działalnością medyczną.
– Działamy właściwie normalnie, chociaż mieliśmy pewne przerwy na początku pandemii, ale wiemy, jak bardzo jesteśmy potrzebni pacjentom, których mamy ponad dziesięć tysięcy – zaznacza Andrzej Hamerla. – W codziennej pracy pomagają nam żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i za to bardzo im dziękuję. Prowadzimy nie tylko poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, ale także specjalistyczne z zakresu kardiologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii ruchu, otolaryngologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa, dermatologii i wenerologii, a także stomatologii dla dzieci i dorosłych i rehabilitacji. Bardzo rozbudowana jest u nas medycyna pracy z pracownią psychologiczną. Wykonujemy między innymi badania psychologiczne osób ubiegających się lub już posiadających pozwolenie na broń. Mamy pracownie diagnostyki obrazowej, kardiologicznej, a także pracownię spirometryczną i audiologiczną. Naszą tradycja przed pandemią było organizowanie białych sobót, aby dać mieszkańcom szansę na zrobienie bez skierowań wielu ważnych badań.

Modernizacja poradni rehabilitacyjnej
Obecnie trwa remont pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej. Na ich przebudowę i zakup sprzętu przeznaczone zostanie ponad 720 tys. zł, z czego 550 tys. zł placówka otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej, a reszta pochodzi z budżetu przychodni. – Pozyskaliśmy także 1,2 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, prowadzonego przez MON, na poprawę jakości i dostępu do usług elektronicznych – dodaje dyrektor.
– Od stycznia bieżącego roku jesteśmy jednym z punktów szczepień przeciwko COVID-19 – zaznacza Andrzej Hamerla. – Prowadzimy też dla naszych pacjentów programy profilaktyki w zakresie cukrzycy, otyłości, schorzeń kręgosłupa, astmą, nadciśnieniem tętniczym, a także depresją. Są one adresowane zarówno do osób, które już mają wykryte te choroby, jak te, które są nimi zagrożone.
Przychodnia wojskowa stara się także o uruchomienie pierwszej w naszym regionie poradni gruźlicy i chorób płuc dla dzieci. W jej ramach opieką zostaną objęci najmłodsi także z mukowiscydozą, dyskinezą rzęsek oraz chorobami układu oddechowego o podłożu genetycznym.

Ewa Marczak

Fot. Marcin Torbiński

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.