• Kategoria: News
  • Odsłony: 189

Pamiątki i limity podróżne

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. Tymczasem, zapominamy, że to, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach, jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym. Co i w jakiej ilości możemy przewozić bezpiecznie?

Towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy i transport morski). Jeśli podróżujesz samochodem, autobusem lub pociągiem, zgłoś prezenty, których łączna wartość przekracza 300 euro. Jeśli podróżujesz statkiem lub samolotem, zgłoś prezenty, których łączna wartość przekracza 430 euro.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego w ilościach niehandlowych, wyłącznie na własne potrzeby, możesz przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej. Nie możesz jednak przetransportować dowolnych owoców i warzyw, a tylko banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce będziesz musiał wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy – zostaną zutylizowane. Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin i nabiału, jest zabroniony. Takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, musisz oddać na granicy, wyrzucając je do specjalnego pojemnika. Nie możesz również przywozić roślin, np. doniczkowych, sadzonek lub kwiatów – mogą być na nich obecne szkodniki, które przeniosą się na inne rośliny.

Zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. W przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu takich dóbr, będzie groziła ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe będzie również orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z takiego przestępstwa.

Podczas przekraczania granicy UE zachowaj limity przywozowe wyrobów tytoniowych. Jeżeli przybywasz do UE transportem lądowym, to możesz przywieźć z podróży: 40 papierosów lub 20 cygaretek albo 10 cygar, lub 50 g tytoniu do palenia. Jeżeli przybywasz do UE samolotem lub statkiem, możesz przywieźć: 200 papierosów lub 100 cygaretek albo 50 cygar, lub 250 g tytoniu do palenia.
Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli przybywasz z krajów spoza UE i zachowasz limity: 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 % (np. wódka) lub 2 litry alkoholu do 22 % (np. likier) i 4 litry wina oraz 16 litrów piwa.

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES.
Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. Przykładowo, z uwagi na to, że słoń jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest zabroniony. Co więcej, także dzikie koty są gatunkami zagrożonym.

Podczas wakacji zachowaj ostrożność, aby nie stać się ofiarą przemytników. Pamiętaj, nie zostawiaj bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie dawaj ich obcym. Nie przyjmuj od osób nieznajomych rzeczy do przewiezienia przez granicę.

(oprac. tw)

Fot. Pixabay

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.